Συνεργασία ΠΡΟ.ΣΤ.Α.ΤΕ.Υ.Ω. & A.I.T. - www.prostatevo.org